Derslerden Koşullu Olarak Geçen Öğrencileri ve Bütünleme Sınavı Yapacak Öğretim Elemanlarını İlgilendiren Karar Metni

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere koşullu ders geçme imkanı verildi. Yarıyıl sonu sınavında en az 50 (elli) puan almak koşuluyla ara sınavlarının ortalamasının %40'ı ile yarıyıl sonu sınav sonuçlarının %60'nın toplamı 50-59 puan (CD-DC-DD) aralığında not almış öğrenciler ortalamalarını yükseltmek için bütünleme sınavına girme hakkı verildi. 

Bu durumda olan öğrencilerin, koşullu derslerden bütünleme sınavında alacakları not final sınavı notundan yüksek olması halinde bütünleme sınav notu, bütünleme sınav notu final sınav notundan düşük ise final sınavında aldığı not geçerli sayılacaktır.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
17.1.2019