Haberler & Etkinlikler

Dr. Öğr. Üyesi Adem İncenin Kitap Yayını

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Adem İnce'nin Cemil Meriç: Bir Fikir Arkeoloğu isimli kitabı Bir Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Kitap şu adresten temin edilebilir: https://www.kitapyurdu.com/kitap/cemil-meric-amp-bir-fikir-arkeologu/489184.html&filter_name=adem%20ince 

Kitap arka kapak yazısı:
Hüseyin Cemil Meriç...
Kelimelerin ifade etmekte kifayetsiz kaldığı entelektüel dimağ. Katre ile deryayı anlatmak ne mümkün... Kelimelerin kifayet ettiği kadarıyla:
Kelimeler cangılında yel değirmenleriyle savaşmaya azmetmiş ve bu uğurda gözlerini feda etmeyi göze almış bir fikir gazisi. Batı’nın malûmatını, Doğu’nun irfanını kuşanmış bir ‘Don Kişot’.
Kelimelere raks ettiren harikulade üslubu, insanî yönünü ele veren tenakuzları ve aceleciliği, meramını ifade etme hususunda emrine âmâde kıldığı o müthiş üslubu ve insanı acze düşüren o engin birikimi ile fikirleri keşfe ve teşhire susamış bir fikir arkeoloğu. Fikrin ve tefekkürün namusunu müdafaa etmesini bilen, tefekkür kalesi addettiği fildişi kulesinde fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir şekilde bitmek tükenmek bilmeyen bir tutku ile nasıl fikir imâl edilebileceğini yaşayarak gösteren hakiki bir mütefekkir. Mabedi bezirgânlardan temizleme cehdini hiçbir zaman kaybetmeyen, tüm olumsuzluklara
rağmen ümidini ve umudunu daima taze tutup tefekkürü önceleyen, fikir işçiliği vazifesini hakkıyla tatbike muvaffak olan, Marks’ın hâlis şakirdi.
Eğilmeyen, bükülmeyen, dalkavukluk yapmayan, insanî saydığı değerleri lekelememek için icap ettiğinde çıkarını hiçe sayan, mağdur da olsa hakikatin tarafında olmayı bîtaraflığın zavallılığına yeğleyen dürüst bir düşünür. 
Konformizmin hâkim olduğu yaşamımızda okuma iştiyakı, öğrenme arzusu ve üretme tutkusuyla bizim dünyamıza tamamiyle yabancı bir fikir müdafii. Efkâr denizinde her defasında aynı şevkle ve aynı azimle zorlu dalışlar gerçekleştirerek bize inciler lûtfeden bir fikir dalgıcı.
Bu hususiyetleriyle;
Kendi semasını aydınlatan tek yıldız...
Türkiye’nin ziyadesiyle nadir gördüğü fikir işçilerinden biri, belki de birincisi..
Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / 3129
Eğitim Fakültesi
22.1.2019