Haberler & Etkinlikler

Dr. Öğr. Üyesi Halil Coşkun ÇELİK’in TÜBİTAK projesi kabul edilmiştir

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi. Halil Coşkun Çelik

Projenin Adı: Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim

TUBİTAK tarafından desteklenen Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim” isimli projenin amacı; sınıf ortamında işlenen geometri dersinin öğretim faaliyetlerini doğaya taşıma yoluyla matematiğin doğayla ilişkisini göstermek, ortaya çıkan yansımalar sayesinde çocuklara daha zengin, kalıcı, anlamlı ve eğlenceli geometri deneyimi kazandırmaktır. Proje sosyoekonomik düzeyi düşük okullarda okuyan 36 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi ile yürütülecektir.

Modelleme, işbirlikli ve oyun temelli öğrenmeye dayalı olarak yürütülecek doğadaki geometri öğretimi etkinleri sayesinde öğrencilerin bilimsel olgulara yaklaşımlarının, araştırma deneyimlerinin gelişeceği, öğrenme isteklerinin ve merak duygularının artacağı düşünülmektedir. Etkinlikler Siirt Üniversitesinde görevli 3 Dr. Öğretim üyesi 1 Profesör, 3 Eğitmen, 1 Rehber Öğretmen, 1 Güvenlik Görevlisi ve 1 Sağlık Personelinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET RAMAZANOĞLU (0484) 212-1111 / 3144
Eğitim Fakültesi
7.5.2018