Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonucu

05.01.2017 Perşembe günü yapılan Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonucu Ekte Sunulmuştur.

Sınav Sonucunda Başarılı OlanAday Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Eğitim Fakültesi A Blok FakülteSekreterliğine Aşağıda belirtilen evrakları 15 (onbeş) gün içinde teslimedecektir.

Gerekli Evraklar;

1- Lisans Diplomasının Aslı

2- Yüksek Lisans Diplomasınınveya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı

3- 6 (Altı) Adet Fotoğraf

4- Üniversite Hastanelerinden yada Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda Kazandığı Ünvanda Çalışabileceğini Gösterir İbaresi Olacak Örnek: Araştırma Görevlisi)

5- Mal Bildirim Formu (ilgili form önlüarkalı tek sayfa olacaktır)

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (3 Nüsha)

Bilgi için santral: 0484 212 11 11 Dahili: 3105 Fakülte Sekreteri Ramiz DEMİREL

SELMAN DEMİR (0484) 212-1111 / 3112
Eğitim Fakültesi
6.1.2017