Haberler & Etkinlikler

EĞİTİM FAKÜLTESİ “FAKÜLTE GELİŞİM EKİBİ” İKİNCİ TOPLANTISI

EĞİTİM FAKÜLTESİ “FAKÜLTE GELİŞİM EKİBİ”

İKİNCİ TOPLANTISINDA ÖNEMLİ KARARLAR ALDI

Eğitim Fakültesinin eğitim-öğretim, fiziksel altyapı, çevre düzenlemesi, bilimsel etkinlikler, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler açısından gelişimine yönelik bir istişare grubu olarak uygulanabilir öneriler geliştirmek üzere kurulan “Eğitim Fakültesi Gelişim Ekibi” ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Dekan Vekili Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cevdet EPÇAÇAN’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda öğretim elemanlarından görüş almaya yönelik uygulanan anketlerdeki öneriler de değerlendirilerek Mart döneminde uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alındı:

1.     Öğrenci temsilcisinin ekibe dâhil edilmesi,

2.     Öğretim elemanlarının bir kısmına uygulanan anket formunun tüm öğretim elemanlarına uygulanması,

3. Fakülte öğrencileri arasında resim, müzik, şiir, fotoğraf yarışmaları, şiir dinletisi, sinema gösterimi gibi kültür-sanat faaliyetlerinin düzenlenmesi,

4.    Atık pil kutularının monte edilmesi,

5.    Sınıflardaki çöp kovalarının yenilenmesi,

6.    Son sınıf öğrencilerine yönelik “Fakülte Yıllığı” hazırlanması ve koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Ali ÇETİN’in yürütmesi,

7.    Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın koordinatörlüğünde Aylık Fakülte Bülteninin çıkarılması,

8.  Fakülte öğrencileri ve öğretim elemanlarına yapılacak önemli ve acil duyurular için SMS Bilgi Paketinin temin edilmesi ve bu hizmetin sunulması,

9.  Haftada bir gün 12.00-13.00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi’nde klasik müzik yayını yapılması (İlk denemenin 26 Şubatta gerçekleştirilmesi, gelecek tepkilere göre uygulamanın sürdürülmesi),

10.  BÖTE bölümü koordinatörlüğünde akıllı tahtaların bakım ve temizliğinin yapılması,

11. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin görüş ve önerilerinin iletebilecekleri Fakülte E-Posta Adresinin alınarak Fakülte Web Sayfası’nda duyurulması, gelen şikâyet ve önerilerin ekip sekreteri Arş. Gör. Hamiyet BURSALI tarafından tasnif edilerek ekip toplantılarına sunulması,

12.  Ekip toplantılarının periyodik olarak 15 günde bir yapılması,

13. Fakülte ilgili haber ve etkinliklerin duyurulmasına yönelik LED ekran panelinin yerleştirilmesi, Fakülte duvarlarına aplik kolonlarla öğrenci ürünü resim ve fotoğrafların asılarak mekân içi estetiğin arttırılması (yeni döneme yetiştirilmesi),

14.  Bodrum kattaki geniş alanın değerlendirilmesi ve katın canlı ve işlevsel hale getirilmesine yönelik kattaki uygun alanlarda materyal tasarımı, drama, tiyatro gibi ders ve etkinliklerin yapılması, masa tenisi odasının düzenlenmesi (yeni döneme yetiştirilmesi).

Eğitim Fakültesi Gelişim Ekibi: Doç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU (Başkan), Doç. Dr. Cahit EPÇAÇAN, Yrd. Yrd. Doç. Dr. Esef Hakan TOYTOK, Yrd. Doç. Dr. Ali ÇETİN, Öğr. Gör. Malik DURMAZ, Okt. Halil KILIÇVURAN, Arş. Gör. Hamiyet BURSALI

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET RAMAZANOĞLU (0484) 212-1111 / 3144
Eğitim Fakültesi
26.2.2018