Eğitim Fakültesi Kimya Laboratuvarı Malzemeleri Öğrencilerle Birlikte Düzenlendi

Dr. Öğr. Üyesi Yakup GÜNEŞ koordinatörlüğünde Fen Bilgisi 3/A ve 3/B öğrencilerinin katılımları ile kimya laboratuvarı araç-gereç ve materyalleri düzenlendi.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
1.1.2019