Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri “Origami ile Matematik" Sergisi Yaptı

Matematik Öğretmenliği Bölümü ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin “Origami ve Matematik” dersi kapsamında yapmış oldukları origami eserlerinden oluşan “ORİGAMİ İLE MATEMATİK SERGİSİ” gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sergiye Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve öğrencileri ilgi gösterdi. Sergiyi gerçekleştiren öğrencilerimize ve öğretim üyesi Prof. Dr. Cahit PESEN’e teşekkür ediyoruz.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
9.5.2019