Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Dersi Sınıf Listelerinde Yapılan Güncelleme

2016-2017 Pedagojik Formasyon Programı 2. Dönem Öğretmenlik Uygulaması Dersi kapsamında öğrenci ve öğretim elemanlarının dikkat etmesi gereken hususlar ile güncellenen sınıf listeleri ve ihtiyaç duyulan evraklar ekte sunulmuştur;

1-Öğretmenlik Uygulaması 19 Aralık 2016 tarihinde başlayacak olup 13 Ocak 2017 tarihinde sona erecektir.

2- Belirtilen tarihlerde öğretmenlik uygulamasının eksik kalması durumunda takip eden hafta içerisinde(20 Ocak) tamamlanması gerekmektedir.

3-Öğretmenlik uygulaması haftada 2 tam gün olup, hangi günler uygulama yapılacağı uygulama okulunca belirlenecektir.

4-Uygulama öğretim elemanı uygulama için gerekli evrakları uygulama okuluna bizzat kendi öğrencileri ile götürecek ve uygulama okuluyla gerekli planlama ve koordinasyonu sağlayacaktır.

5- Uygulamanın ilk iki haftası gözleme ayrılacak,  son iki haftası ise öğrencilerce uygulama yapılacaktır.

6-İhtiyaç duyulan bütün evraklar ve formlar sisteme yüklenmiş olup, ilgili öğretim elemanı tarafından kendi grubuna ve uygulama okuluna uygun bir şekilde düzenlenecektir.

7-Uygulamayı müteakip haftanın son gününe kadar (27 Ocak) evraklar kapalı zarfta öğretim elemanınca uygulama okulundan alınıp eğitim fakültesi formasyon birimine  (Doç. Dr. H. İsmail ARSLANTAŞ ) teslim edilecektir.

 

SELMAN DEMİR (0484) 212-1111 / 3112
Eğitim Fakültesi
20.12.2016