PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN MAZERET SINAVI DUYURUSU

 Formasyon eğitimi vize sınavına herhangi bir nedenle giremeyen veya ödev gönderemeyen öğrenciler 28.05.2020-03.06.2020 tarihleri arasında ilgili dersin öğretim elemanına vize de istenilen  ödevlerini gönderebileceklerdir. Ödev gönderimi SIUZEM veya E-mail aracılığıyla yapılabilir.
Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
27.5.2020