Eğitim Fakültesi Düşünce ve Fikir Atölyesinin 4. Oturumu Gerçekleştirildi.

Düşünce ve Fikir Atölyesi öğrenci topluluğunun bugünkü tartışma platformu yoğun katılımla gerçekleşti. 
Öğrenci ve akademisyen katılımcıların farklı bakış acıları ile zenginleştirdiği platforma müzakereci olarak katılan Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Kanık'a teşekkür ederiz.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
12.3.2020