Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalının 1. Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon Programı

Türkçe Öğretmenliği Bölümü oryantasyon programı; 26.09.2019 Perşembe günü Eğitim Fakültesi derslik B5’te Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rezan KARAKAŞ’ın başkanlığında, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ali ÇETİN, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Koray ÖZRENK, Fakülte sekreteri Mahmut ERDOĞAN, Dr. Öğretim Üyesi Sungur GÜREL, Türkçe Öğretmenliği Bölümünde görevli akademik personel ve birinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda öğrencilere bölüm öğretim elemanları, ders programı ve derslerin işlenişi,  fakülte birimleri hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin üniversitemiz ve fakültemizde karşılaştıkları sorunlara fakülte yönetimi tarafından çözüm üretildi. Öğrenciler, üniversitemizin imkânları, sosyal-kültürel aktiviteler, barınma ve yemekhane, fakültemizin sosyal medya hesapları vb. konularda bilgilendirildi.

Dekanımız Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU ve bölüm başkanımız Doç. Dr Rezan KARAKAŞ’ın güzel temennileri ile toplantı tamamlandı ve öğrencilerle birlikte fakültemize ait birimlere kısa bir gezi düzenlendi.

Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / 3129
Eğitim Fakültesi
1.10.2019