İdari

BEDRETTİN SİĞA Yazı İşleriAyniyat Saymanı
LEYLA UÇAR Bölüm SekreteriŞef
Memet Ali Demir Fotokopi BirimiTekniker
ÖMER TEKİN Bölüm SekreteriBilgisayar İşletmeni
Resul Batur Fotokopi BirimiBilgisayar İşletmeni
MEHMET REŞİT GÜNEŞ Öğrenci işleriMemur
SELMAN DEMİR MutemetMemur
Adnan Güneş Şef (Öğrenci İşleri)Teknisyen