İdari

BEDRETTİN SİĞA Yazı İşleriAyniyat Saymanı
LEYLA UÇAR Bölüm SekreteriŞef
MAHMUT TOPRAK Sivil Savunma Uzmanı
MAHMUT ERDOĞAN Bilgisayar İşletmeni
ÖMER TEKİN Bölüm SekreteriBilgisayar İşletmeni
Resul Batur Fotokopi BirimiBilgisayar İşletmeni
SELMAN DEMİR MutemetBilgisayar İşletmeni
Adnan Güneş Şef (Öğrenci İşleri)Teknisyen
MEHMET REŞİT GÜNEŞ Öğrenci işleriTeknisyen