Eğitim Fakültesi Güz Döneminde Ders Kaydı Yapacak Öğrencilerimiz İçin Öğrenci Merkezli Ders Programı Sisteminin Tanıtımı

Öğrenci Merkezli Ders Programı Sistemi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren Fakültemizde Öğrenci Merkezli Ders Programı Sistemine geçilmiştir. Bu sistem ile birlikte öğrencilerimiz kendilerine uygun ders, ders saati ve dersten sorumlu öğretim elemanını tercih edebileceklerdir.

Bu sistemin ayrıntıları maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:

·         Dersler öğretim elemanları tarafından birden fazla grupta açılacaktır. Böylelikle öğrencilerimize aynı dersi farklı zamanlarda alabilme olanağı tanınmış olacaktır.

·         Bu sistemle birlikte;

o    Seçmeli derslerde; öğrencinin kendi tercihlerine uygun dersleri seçebilme

o    Zorunlu derslerde öğrencinin dersin programdaki yeri ve zamanına göre tercihte bulunabilme

o    Ortak seçmeli derslerde ise öğrencinin öğretim elemanı tercihinde bulunabilme olanağı sağlanmış olacaktır.

·         Bu sistemle birlikte her öğrenci otomasyon sisteminde kendisine ait esnek bir ders programı belirleyebilecektir. Söz konusu programı her bir dersi seçtikten sonra kendi sayfanız üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde ders seçimlerinde oluşabilecek olası çakışmaların görülebilecek ve düzeltilebilecektir.  

·         Ders kaydı sırasında öncelikle alan derslerinin, daha sonra seçmeli derslerin ve en son olarak da ortak derslerin seçilmesi uygun program oluşturmada öğrencilere kolaylık sağlayacaktır. Zorunlu derslerde grup ve öğretim elemanı seçeneği daha sınırlı olduğundan, olası çakışmalarda değişikliklerin ortak dersler üzerinden yapılması daha uygundur.

·         Ders seçimleriniz danışmanlarınız tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Ders seçim haftasında danışmanlarınıza ulaşabilir ve ders kaydınızı onaylatabilirsiniz.

·         Ders seçiminde bulunmayan öğrenciler ile ders seçimlerinde problem yaşayan (eksik ders seçimi, derslerin çakışması, vb) öğrenciler mazeretli ders kayıt haftası süresince danışmanları aracılığıyla ders kayıtlarını yineleyebilirler.

·         Öğrenci tarafından oluşturulan ve danışman tarafından onaylanan ders programı mazeretli ders kayıt haftasından sonra (eğitim öğretimin ikinci haftasının sonuna kadar) herhangi bir gerekçe ile değiştirilememektedir. Öğrencilerin ders seçimlerinde yaşanacak çakışmalar devam zorunluluğu gerektiren derslere ait ise öğrenci, bu derslerden birinden başarısız sayılacaktır. Bir öğrenci fiili olarak aynı anda birden fazla derste bulunamayacağından öğrenci sistem tarafından otomatik olarak programında çakışmakta olan derslerden birinden devamsız kabul edilir.

·       Derslerin nasıl seçileceği, olası çakışmalar ve bu çakışmaların nasıl giderileceğine ilişkin görsel ve yazılı içeriklerin yer aldığı videoya fakültemizin sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu videor ders seçimi sırasında siz öğrencilerimize yazılı, görsel ve işitsel olarak yaşayacağınız problemlere karşı çözüm üretmede kolaylık sağlayacaktır.

facebook logo ile ilgili görsel sonucu siirtegitimfakultesi 
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
2.9.2019