Etkinlikler

Eğitim Fakültesi 7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuru Değerlendirme Sonuçları

Eğitim Fakültesine 7417 Sayılı Kanunu Kapsamında Öğrenci Affına Başvuruda Bulunanların Sonuçları Ekte Sunulmuştur.

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen ve aşağıda bilgileri bulunan kişilerden ilgili kanunda belirtilen şartları yerine getirenlerin Fakültemizde yürütülmekte olan 2018 yılı müfredatlarına tabi olacak şekilde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibari ile kayıtlarının yapılmasına; başvuru şartlarını taşımayanların ise başvurularının reddedilmesine karar verilmiştir.

Muafiyet  başvurularının son günü

02.12.2022

Muafiyet Sonuçlarının İlanı

Başvurular 08.12.2022 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup sonuçlar için web sayfamızda ilana çıkılacaktır.


Muafiyet işlemleri Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Muafiyet ve İntibak” başlıklı 31. Maddesinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
MEHMET REŞİT GÜNEŞ (0484) 212-1111 / 3109
Eğitim Fakültesi
22.11.2022