Eğitim Fakültesi Özel Öğrenci Başvuruları Duyurusu

Özel Öğrenci olarak diğer üniversitelerde eğitim görmek isteyen Fakültemiz öğrencileri ile Fakültemizde eğitim almak isteyen diğer üniversite öğrencilerinin 5 Eylül 2019 tarihine kadar ilan ekinde yer alan dilekçe ve mazeretini kanıtlayıcı belgelerini Fakültemiz Bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular Siirt Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

İş Akış Sürecine İlişkin Bilgiler:

Özel öğrenci başvurularının son günü

5 Eylül 2019 Perşembe

Alınan başvuru belgelerinin bölüm başkanlıklarına teslim tarihi

6 Eylül 2019 Cuma

Bölüm başkanlıklarının sonuç değerlendirme ve protokollerini Dekanlığa teslim etmeleri

10 Eylül 2019 Salı

Başvuruların Dekanlık tarafından Üniversitemiz/Fakültemiz web sayfasında ilan edilmesi

13 Eylül 2019 Cuma

 

Fakültemiz tarafından ilgili üniversitelere herhangi bir yazı gönderilmeyecek olup sonuca ilişkin kurul kararı örneği ilgili öğrencinin talebi üzerine kişinin kendisine elden teslim edilecektir. Web sayfasındaki ilan dışında herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Eğitim Fakültesi
27.8.2019