Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Rezan Karakaşın Kitap Yayını

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Rezan Karakaş'ın Güneydoğu Anadolu Halk İnanışları" Adlı Kitabı Çıkmıştır. Bu kitapta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde geçmişten bu yana etkisini göstererek gündelik yaşamı etkileyen inanışların sosyal ve psikolojik yönü irdelenmiştir. Eserin sosyal ve beşeri bilimlere ilgi duyan herkesin ilgisini çekeceği düşünülmektedir. 
Hocamıza çalışma hayatında başarılar diliyoruz.

Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
12.5.2020