Etkinlikler

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI EK KAYIT BAŞVURUSU YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT DUYURUSU

Pedagojik Formasyon Programına başvuru yapan ekli listelerdeki yedek adaylar 02.09.2022 - 05.09.2022 günlerinde kesin kayıt yapabileceklerdir. 

Kayıt tarihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İşlemler 

Kesin Kayıt Yedek Listelerinin Yayınlanması

01.09.2022

Yedek Kayıtların Yapılması

02.09.2022 - 05.09.2022 Pazartesi (16:45 'e kadar)

Kayıt Yeri

Siirt Üniversitesi, Kezer Kampüsü, Eğitim Fakültesi A Blok

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

  1. Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir.). E-Devletten alınan belgeler geçerlidir.
  2. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. Öğrenim ücretinin 1. taksitinin (2500 TL) ödendiğine dair banka dekontu (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam 5000 TL olup, iki eşit taksitte ödenecektir.) T.C. Ziraat Bankası Siirt Şubesindeki TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 IBAN hesabına (Hesap Adı: SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)  Ad Soyad, T.C. kimlik numarası ile “2022-2023 PFE I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.

Not: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgelerin fotokopilerini de beraberinde getirmesi gerekmektedir. Bu durumda aslı gibidir onay işlemi kayıt sırasında yapılabilecektir. Kayıt esnasında birimimizde herhangi bir fotokopi/çıktı hizmeti verilmeyecektir.

 

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
1.9.2022