Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Esef Hakan Toytok Siirt Bahçeşehir Koleji Öğretmenleri Ile Eğlenceli Bir Atölye Çalışması Gerçekleştirdi.

Siirt Bahçeşehir kolejinde Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Esef Hakan Toytok öğretmenlerle eğlenceli bir iletişim ve etkileşim konulu atölye çalışması yaptı.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
22.4.2019