Dijital Okur-Yazarlık Dersinden Başarısız Olan 4.Sınıflar İçin Telafi Sınav Tarihi

Üniversitemiz Dijital Okur-Yazarlık dersinden başarısız ve tek ders sınavına girebilecek durumda olan 4. Sınıf öğrencilerine bir sınav hakkı verilecek olup, bu derse ait sınav sorularının hazırlanması, çoğaltılması, okunması ve notların öğrenci otomasyon sistemine işlenmesi bu dersten sorumlu öğretim elemanları tarafından yapılacaktır. 
Dijital Okur-Yazarlık dersi için telafi sınavı 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapılacaktır.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
18.6.2019