Eğitim Fakültesi Öğrencilerimizin Dikkatlerine

2019 - 2020 Güz Dönemi ders programları web sayfamızda ve öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilmiştir. 
Bu dönem 1. Sınıf öğrencilerimiz de ders kayıtlarını ders programlarına göre kendileri oluşturabilirler. Ders programında okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, topluma hizmet uygulamaları ve devam zorunluluğu olmayan alttan derslerin çakışmaları dışında kalan derslerde çakışmaya danışmanlarınız tarafından izin verilmeyecektir. Danışmanlarınız bu derslerin dışında kalan çakışmaları sizlere uygun olan başka derslerle ve program ile değiştirebileceklerdir.
Ders programınızı oluştururken buna dikkat ediniz.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
14.9.2019