Etkinlikler

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Paneller Dizisi-4

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Fen ve Matematikte Düşünce ve Düşler” konulu panel Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cahit PESEN’in moderatörlüğünde 07.03.2018 tarihinde düzenlendi.

Panele Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLU, Eğitim Fakültesi Dekan V. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, üniversitemiz öğretim elamanları ve öğrencileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekan V. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU yaptıktan sonra paneli hazırlayan tüm personele teşekkür etti.

 Paneli Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Cahit PESEN (Moderatör), Yrd. Doç. Dr. Ali ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. İlyas KARADENİZ ve Öğrt. Gör. Malik DURMAZ gerçekleştirdiler.

Moderatör Prof. Dr. Cahit PESEN, panelin başlangıcında matematikteki bilgilerin tarih süreci hakkında bilgiler verdi. Matematik Eğitimi’ndeki yeniliklerden bahsettikten sonra sözü panelistlere bıraktı.

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇETİN, fen biliminde önemli yeri olan Newton, Einstein ve Arşimet gibi bilim insanlarının düşledikleri ve gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Kısaca STEM olarak ifade edilen Fen-Teknoloji-Mühendislik ve Matematik disiplinleri arasındaki ilişkilerin ortaya konması açısından faydalı paylaşımları oldu.

Öğrt. Gör. Malik DURMAZ, bireylerin düşlerindeki matematiğin başlangıçta ne olduğunu, ancak bahsettiği birçok nedenlerden dolayı bireylerde korku ve kaygıya sebebiyet verildiğini anlattı. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için hayatın matematikleştirilmesi gerektiğini ifade ederek matematik eğitimin nasıl olması gerektiği ile ilgili düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. İlyas KARADENİZ, eğitim ve hayat arasındaki bağın kurulmasında köprü görevi üstlenen matematiğin yerinin ne olduğu ve matematiğin ne şekilde öğretilmesi gerektiği ile ilgili faydalı bir paylaşım yaptı.

Katılımcıların sorduğu sorulara panelistlerin verdiği cevaplarla panel tamamlandı.


Dr. Öğr. Üyesi MEHMET RAMAZANOĞLU (0484) 212-1111 / 3144
Eğitim Fakültesi
6.3.2018