Etkinlikler

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Başvuru Değerlendirme Sonucu

1-     Başvuru yapan Siirt Üniversitesi ve Batman Üniversitesi öğrencileri pedagojik formasyon programına kayıt yapmaya hak kazanmıştır.

2-     Yerleştirmede, diğer üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler not üstünlüğü esasına göre yerleştirilmiştir. Buna göre mezun öğrenciler için diploma notu; öğrenciliği devam edenler için de onaylı Transkript belgesindeki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) esas alınmıştır. Transkript not ortalaması 100'lük sistemde olmayıp dönüşüm tablosunu ibraz etmeyen adayların not ortalamaları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre yapılmıştır.

3-     Sonuçlara itirazlar, ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Birimine yapılacaktır. Sonraki tarihlerde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-     Taksiti bankaya yatırırken açıklama kısmına "Aday Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Pedagojik Formasyon Sertifika programı 1. Taksidi" olduğunu belirten bir ibare yazdırılmalıdır)

5-     Ödemelerin Ziraat Bankası Siirt Şubesi TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 İBAN nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.

6-     1. Taksit ödemesi 18 Aralık 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 1000 TL olarak yapılacaktır. Bu tarihler arasında ödeme yapmayan kişiler pedagojik formasyon eğitimi programına yerleşme hakkını kaybedeceklerdir.

7-     Birinci dereceden şehit veya gazi yakını olduğunu belgeleyen adaylardan ücret alınmayacaktır.

8-      Ücretin yatırıldığına dair banka dekontunun Fakülteye teslim edilmesine gerek yoktur.

9-     Bazı branşlardan başvuran adayların başvurularının 1 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olan ek kontenjan ilanıyla değerlendirmeye alınması planlanmaktadır.  Planlama Siirt ve batman il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde ilgili branşlarda danışmanlık yapabilecek kadrolu öğretmen sayısına bağlı olarak yapılacaktır.

Eğitim Fakültesi
18.12.2018