Eğitim Fakültesi 2019 - 2020 Bahar Dönemi Ders Programları Web Sayfamızda ve Öğrenci Otomasyon Sisteminde

Otomasyon sisteminde yapılan yeni düzenleme ile öğrencilerimiz kesinleştirme işlemini yaptıktan sonra danışman onayına kadar geçen sürede aldıkları dersleri çıkarıp yeniden ekleme yapabilirler. Ayrıca bir üst sınıftan ders alma hakkı olan öğrencilerimiz de ( 2. sınıflarda en az 3.00; 3. sınıflarda en az 80 ortalama)  ders kaydı sırasında üst sınıftan ders alabilirler. Yeni müfredata kayıtlı öğrencilerden üst sınıftan ders almak isteyenler sadece Alan Eğitimi Seçmeli, Genel Kültür Seçmeli veya Meslek Bilgisi Seçmeli ders havuzlarından fazladan ders alabilirler. 

Bu dönem 1. Sınıf öğrencilerimizin de ders kayıtlarını ders programlarına göre kendileri yapmaları gerekmektedir. 

2. Sınıflarda Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin teorik kısmı programda gösterilmiş, uygulama kısmı gösterilmemiştir. Bu dersin uygulama saatlerinin ne şekilde yapılacağı öğretim elemanları tarafından teorik dersiniz sırasında duyurulacaktır. Bu dersin teorik saatini başka dersler ile çakıştırmanıza danışmanınız tarafından izin verilmeyecektir.  2. Sınıflarda devam zorunluluğu olmayan alttan derslerin çakışmaları dışında kalan derslerde çakışmaya danışmanlarınız tarafından izin verilmeyecektir.

3. ve 4. Sınıfların Ders programında okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması ve devam zorunluluğu olmayan alttan derslerin çakışmaları dışında kalan derslerde çakışmaya danışmanlarınız tarafından izin verilmeyecektir. Danışmanlarınız bu derslerin dışında kalan çakışmaları sizlere uygun olan başka derslerle ve program ile değiştirebileceklerdir.

Ders programınızı oluştururken bu noktalara dikkat ediniz.

Hepinize başarılı bir bahar dönemi dileriz.

Öğrenci Merkezli Ders Programı tanıtım videosu için tıklayınız.
http://www.siirt.edu.tr/duyuru/egitim-fakultesi-bahar-doneminde-ders-kaydi-yapacak-ogrencilerimiz-icin-ogrenci-merkezli-ders-programi-sisteminin-tanitimi/830059336.html
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
31.1.2020