Eğitim Fakültesi Akademik Birimleri 1. Sınıfları İçin Oryantasyon Programlarını Gerçekleştirdi.

Oryantasyon programları geçtiğimiz hafta fakültemiz akademik birimleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildi. Bölüm başkanlarının başkanlığında, eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİN ve Doç.Dr.Cevdet EPÇAÇAN ile bölümlerde görevli akademik personel ve birinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla oryantasyon programları yapıldı. 

Toplantıda öğrencilere bölüm öğretim elemanları, ders programı ve derslerin işlenişi,  fakülte birimleri hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin üniversitemiz ve fakültemizde karşılaştıkları sorunlara fakülte yönetimi tarafından çözüm üretildi. Öğrenciler, üniversitemizin imkânları, sosyal-kültürel aktiviteler, barınma ve yemekhane, fakültemizin sosyal medya hesapları vb. konularda bilgilendirildi.

Dekan Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU ve bölüm başkanlarının katılımlarıyla öğrencilerle birlikte fakültemize ait birimlere kısa bir gezi düzenlenerek güzel temenniler ile toplantı tamamlandı. 

Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
2.10.2019