Eğitim Fakültesi Çift Anadal Başvuru İşlemleri

İş Akış Sürecine İlişkin Bilgiler:

Çift anadal başvuru tarihleri

27 Temmuz-28 Ağustos 2020

Başvuruların bölüm başkanlıklarınca değerlendirilmesi

31 Ağustos-2 Eylül 2020

Sonuçların İlanı

4 Eylül 2020

Çift anadal kayıt tarihleri

7-11 Eylül 2020

Çift anadal ders kayıt tarihleri

14-18 Eylül 2020


  • Birden fazla çift anadal programına başvuru yapılamaz. 

  • Birden fazla başvuru yapılması halinde ilk başvuru değerlendirmeye alınacaktır.
 
Çift Anadal Online Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

Ekte yer alan Siirt Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi  ile ilan metnini okumayı ihmal etmeyiniz. 
MAHMUT ERDOĞAN (0484) 212-1111 / 3110
Eğitim Fakültesi
27.7.2020