Eğitim Fakültesi Düşünce ve Fikir Atölyesi Tartışma Platformunun 2. Oturumu Gerçekleştirilecek

Eğitim Fakültesi Düşünce ve Fikir Atölyesi, Tartışma Platformu ikinci oturumu sizler için hazırlıklarını tamamlıyor. Moderatörlüğünü Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Saylık 'ın yapacağı ikinci oturum 28.03.2019 Saat 15:00'da yapılacaktır. "Aydınlar ve Entelektüeller" konulu oturumda konuşmacı olarak Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Bingöl yer alacaktır. Etkinliğe öğrencilerimizin yanı sıra tüm idari ve akademik personelimizi de bekliyoruz.

Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
12.3.2019