Eğitim Fakültesinde Özel Gereksinimli ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler için İki Etkinlik Yapılacaktır

"Engelsiz Hayata Dair" başlıklı etkinliğin amacı; katılımcıların duygularını tanıma ve ifade etmelerine fırsat sağlamak, etkileşim, ve iletişim becerilerini geliştirmelerine destek olmaktır.
Etkinlik grup çalışmasına dayalı olarak yürütülecek ve 7 hafta sürecektir.
Etkinlik Başvuru Tarihleri : 02.01.2019—15.01.2019

"Ben De Varım" başlıklı etkinliğin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye uyum süreçlerini desteklemektir.
Etkinlik grup çalışmasına dayalı olarak yürütülecek ve 6 hafta sürecektir.
Etkinlik Başvuru Tarihleri : 02.01.2019—15.01.2019

Ayrıca etkinliğe gönüllü olarak katılmak isteyen ve konuya ilgili olan tüm öğrencilerimiz davetlidir. 
Ayrıntılı bilgi için eklerde yer alan afişleri inceleyebilirsiniz.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
4.1.2019