Eğitim Fakültesi Etkinlikler Dizisi: Masalla Gerçekleştir Kendini Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültemiz Türkçe Eğitimi ABD Öğretim Üyesi ve Masal Anlatıcısı Doç. Dr. Erhan AKIN tarafınca Siirt'e bir ilk olan "Masalla Gerçekleştir Kendini" adlı söyleşi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Öğrenciler ve hocaların büyük bir teveccüh gösterip yoğun katılım gösterdikleri söyleşiye; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU katılımları ile destek verdiler.

   Masal Anlatıcısı Doç. Dr. Erhan AKIN ilk olarak bir  masalla sahneye çıktı ve masalın sonunda dileyicilerden paylarına düşen elmayı sımsıkı tutulmalarını tavsiye ederek masalların hayatımızdaki rolüne değindi. İnsanlık tarihi ile başlayan anlatıcılık geleneğinin başında gelen masal anlatıcılığının insan ile birlikte var olduğunu ve insanoğlu varlığını sürdürdüğü sürece de var olacağını vurguladı. Özellikle insanların medyanın büyük etkisi altında olduğu; toplu halde yaşamasına rağmen insanların giderek bireyselleştiği, aile, akraba vb. bağların giderek zayıfladığı ve dünyanın giderek küçülmesine rağmen insanlar arası mesafenin bu derece açıldığı bu çağda masal anlatıcılığına olan ihtiyacın giderek arttığını belirtti. 

            İnternetin yaygın olduğu ve medyaya ait gücün kendisini her yerde olduğu gibi evlerde de  tartışmasız güç olarak gördüğü bu çağda bazen bilinçsizce bazen de ticari ya da kültürel baskı oluşturma gayreti sonucu hazırlanan yapımlar bireyler tarafınca takip edilmektedir. Bireylerin şahsiyet oluşumunda etili olan bu yapımların büyük bir kültürel yozlaşma meydana getireceği ve bireyleri istediği gibi şekillendirebileceği gerçeği göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

            Anlatma geleneği ya da masal anlatıcılığı bu etkiye karşı durmada ilk başlarda zayıf kalabilir ve hatta kendisine evlerde yer bulmayabilir. Ama bu masalların gücünü zayıflatmayacak ve masallar er ya da geç çıkarıldığı o evlere girebilecektir. İşte bunun için masalları muhataplarına ulaştırabilme mücadelesi önem arz etmektedir. Muhataplar masallarda kendilerini görecek ve masalın gücü ile güçleneceklerdir. Masal bu gücü ile bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerinde kahramanları ve olayları ile aracılık edecektir. Masallar bu gücü ile bireylerin şahsiyet oluşumuna büyük katkı sunacaktır. Bireyler muhatap olduğu masallarla kendilerini gerçekleştirip dar kalıplardan, yozlaşmış değerlerden uzaklaşarak kültürüne, tarihine ait değerler ve evrensel normlarla şahsiyetlerini oluşturma gayretini vereceğini vurguladı.

            Masal Anlatıcısı Doç. Dr. Erhan AKIN masalların bizi hayata hazırlama konusunda üstlendiği rolü anlatan ikinci bir masal ve bu masaldan hareketle bireylerin kendini gerçekleştirme mücadelesini anlatarak söyleşiye devam etti. Anlatılan masaldan hareketle bireylerin kimi zaman kahraman, kimi zaman mücadele eden, kimi zaman yol gösteren, kimi zaman zorda kalan ve belki de kimi zaman yanlış yapan ve ahde vefa gösteremeyeni oluyor masalların. Belki de bunun için masallar; insan gönlünde ve zihninde kendine yer bulmakta zorlanmıyor, büyük- küçük demeden; kadın erkek ayırmadan; yakın uzak ölçmeden herkese seslenebilme gücüne sahip olabildiğine dikkat çekti.

            Buradan hareketle "Masalla Gerçekleştir Kendini" adlı etkiliğin bireylerin öncelikle masal anlatma geleneğini hatırlamalarına ya da tanımalarına aracılık etmesi gerektiğine  ve masalların sadece boş zamanlarda söylenen sözler olmadığına ve aslında masalların barındırdığı sosyolojik, psikolojik, kültürel ve evrensel unsurlar sayesinde bireylerin şahsiyet oluşturmasında büyük görev üstlendiğine vurguda bulundu.

            Masal Anlatıcısı Doç. Dr. Erhan AKIN yapılan bu söyleşi sonrası bir çok yerde masalların anlatılması, masal dinleyerek ve masalın gücü ile bireylerin kendilerini gerçekleştirme gayretini sarf etme girişiminde bulunması ve nihayetinde bireylerin "konfor alanlarını" terke edip "yaşam alanlarını" genişleterek şahsiyetlerini oluşturması gerektiğini söyledi. Siirt'e bir ilki gerçekleştirmeyi başardıkları için mutlu olduğunu ve buna katkı sunup yoğun bir katılım gösteren katılımcılara elmalarını sımsıkı tutmalarını tekrar tavsiye edip teşekkür ederek söyleşiyi bitirdi.

Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
25.4.2019