Eğitim Fakültesinde Bir Yükseklisans Programımız Daha Açıldı

Uzmanlık eğitimi sağlayan lisansüstü programlarımıza bir yenisi eklendi. Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) Yüksek Lisans Programı YÖK tarafından onaylandı. 
EPÖ Yüksek Lisans Programı; eğitim programları, öğrenme öğretme süreçleri, bilimsel araştırma yöntemleri alanlarında uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Ayrıca öğretmenlerimiz için lisansüstü eğitim imkanı sunacak olmasından dolayı Üniversitemiz, ilimiz ve bölgemiz açısından önemlidir. 
Emeği geçenlere ve Sosyal Bilimler Enstitümüze teşekkür ederiz. Programın üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.
Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
1.8.2019