EĞİTİM FAKÜLTESİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI JURİ DEĞERLENDİRME SONUCU

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 25 Aralık 2019 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilen, Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalına alınacak doktor öğretim üyesi için başvuran adaylara ilişkin jüri değerlendirme sonucu ekteki belgede verilmiştir.


Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
6.5.2020
+ Ek