Etkinlikler

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

1.      Öğrencilerin sınav başlamadan önce öğrenci veya resmi kimlik kartlarını sıraların üzerine koymaları gerekmektedir.

2.      Sınavlarda cep telefonları kesinlikle kapalı ve gözükmeyecek bir yerde olmalıdır. Cep telefonu açık olan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

3.      Öğrenciler sıraların altında ve üstünde kitap, defter ve ders notu bulundurmayacaktır. Araç-gereç veya sıraların üzerinde ya da sıranın yakınında duvarda yazılı bir notun olması kopya gerekçesi sayılacaktır.

4.      Öğrenciler yoklama çizelgesi imzalanana kadar ve ilk 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecektir. İlk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınav salonuna alınmayacaktır.

5.      Öğrencilerin sınav sırasında bir diğerinin kâğıdına bakması, etrafındakilerle konuşması, kâğıdını göstermesi kopya gerekçesi sayılacaktır.

6.      Sınav salonundan çıkan öğrenci, sınavın bitimine kadar bir daha sınav salonuna alınmayacaktır.

7.      Sınav salonundan çıkan adaylar sınav salonunun kapısında toplanmamalı ve arkadaşlarını rahatsız etmemeye özen göstermelidir.

8.      Öğrenciler sınav salonundaki gözetmenlerin her türlü yer değiştirme, oturma düzenin sağlanması ile diğer uyarılarına uymakla yükümlüdürler.

9.      Sınavla ilgili sorularınızı dersten sorumlu öğretim elemanına sınav salonuna gelmesi durumunda iletebilirsiniz.  Gözetmenlere sınavla ilgili soru sorulmayacaktır

 

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan ve bunların dışında sınav düzenini bozacak olan herhangi bir fiil veya davranışta bulunan öğrenciler hakkında gerekli idari işlem yapılacaktır.

                                                                                                                      Eğitim Fakültesi

                                                                                                                      Sınav Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ŞAHIN SOLAK
Güncelleme : 1.04.2021 15:59:05