Etkinlikler

Farabi Değişim Programı


Eğitim Bilimleri Birim Koordinatörü: Doç. Dr. İsmail ARSLANTAŞ
E-mail:adaca66@gmail.com
Dahili: 3106

Sınıf Öğretmenliği Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Yakup GÜNEŞ
E-mail: yakupgunesx@gmail.com
Dahili: 3136

BÖTE Bölüm Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet RAMAZANOĞLU
E-mail: memedmustafa@gmail.com
Dahili: 3162

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Esra KARATAŞ AKGÜL
E-mail: esrakaratas@siirt.edu.tr
Dahili: 3135

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ahmet ERULAŞ
E-mail: fearulas@hotmail.com
Dahili: 3134

Türkçe Öğretmenliği Bölüm Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halil SAĞLAM
E-mail: mhalil.saglam@gmail.com
Dahili: 3137

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölüm Koordinatörü: Öğr. Gör. Çağlar YILDIZ
E-mail: cyildiz3@gmail.com
Dahili: 3169

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
 
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK
Güncelleme : 5.11.2018 13:00:05