Etkinlikler

Mevlana Değişim Programı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ
SIRA NO BÖLÜM ADI ADI VE SOYADI
1 Fakülte   Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali PADIR
2 Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali PADIR
3 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Dr. Arş. Gör. Furkan ÖZDEMİR
4 Türkçe ve Sosyal Bililer Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Uğur DEMLİKOĞLU
5 Temel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer KURU
6 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih GÖKMEN

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yürürlüğe giren program, dünyanın bütün bölgelerindeki üniversitelerle işbirliğini öngörmektedir. Ancak yapılacak değişimlerde Erasmus programına dahil ülkeler kapsam dışı bırakılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler, öğrenim yaşamlarında bir kez burslu olmak üzere, en az 1, en fazla 2 yarıyıl boyunca öğrenim görmek üzere programdan faydalanabilirler. Öğretim elemanları ise, her akademik yılda bir kez olmak üzere, en az 1 hafta (haftada en az 6 saat), en fazla 3 ay süreyle ders vermek üzere programa katılabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ŞAHIN SOLAK
Güncelleme : 8.06.2021 15:48:28