Etkinlikler

Özel Öğrenci

ÖZEL ÖĞRENCİLİK İŞLEMLERİ

 

Özel öğrencilik, üniversitelerin özel öğrenci yönergelerinde belirtilen mazeretlere sahip olan öğrencilerin mazeretleri boyunca, kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine davam etmeleri durumudur.

Fakültemiz programlarında okumakta olup başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenime devam etmek isteyen ve ya diğer yükseköğretim kurumlarında okuyup Fakültemizde öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde özel öğrenci statüsünde aynı bölümde öğrenimlerini sürdürebilmektedirler.

 İş takvimi: Fakültemiz tarafından ayrıca bir takvim ilan edilmeği müddetçe başvurular; Üniversitemiz tarafından o yıl için ilan edilen akademik takvime göre en geç her eğitim-öğretim dönemi başlamadan 15 gün öncesinde şahsen veya posta yoluyla Fakültemizin bölüm sekreterliği ofisine yapılır. Bundan sonra yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Başvurular ekte yer alan Siirt Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Başvuru işlemi yapmadan önce lütfen bu yönergeyi okuyunuz.

SÜREÇ BİLGİLERİ

1.      Özel öğrenci başvuru belgelerinin Fakültemizin bölüm sekreterliğine teslim edilmesinden sonra başvurular ilgili Bölüm Başkanlığınca ilk değerlendirmeye tabi tutulur.

2.      Başvurusu Siirt Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi esaslarına uygun olmayanlar için ilgili kişiye başvurusunun uygun olmadığı bilgisi yazılı olarak bildirilir. BU yazıda başvurunun olgun olama nedeni yazılır.

3.      Başvuru şartlarını taşıyıp özel öğrenci olarak gitmek isteyen Fakültemiz öğrenciler için ilgili bölüm başkanlığınca gideceği yükseköğretim kurumundan alacağı dersleri gösteren bir intibak formu hazırlanarak fakülte yönetim kuruluna sunulmak üzere Fakültemiz Dekanlığına bildirilir.

4.      Başvuru şartlarını taşıyıp özel öğrenci olarak Fakültemize gelmek isteyen öğrencilerin başvuru belgeleri ilgili bölüm başkanlığınca fakülte yönetim kuruluna sunulmak üzere Fakültemiz Dekanlığına bildirilir.

5.      Başvurular Dekanlıkça uygun görülecek yönetim kurulunda karar bağlanarak sonuçlar web sayfasından veya yazılı olarak öğrencilere duyurulur.

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DİĞER ÜNİVERSİTELERDE DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPMASI GEREKENLER

1.      Ekte yer alan başvuru formunu bilgisayar ortamında, eksiksiz bir şekilde doldurup, çıktısını alarak imzalayınız.

2.      Siirt Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesince geçerli kabul edilen mazeretinize ilişkin belgelerinizi başvuru formuna eklemeyi unutmayınız.

3.      Özel öğrenci olarak ders almak istediğiniz Üniversitenin bölümünüze ait onaylı müfredatını ve ders içeriklerini başvuru formuna eklemeyi unutmayınız.

4.      Disiplin cezası almadığınıza dair belgeyi (öğrenci belgesi veya transkriptinizde bu bilgi varsa ayrıca bir belge verilmesine gerek yoktur.) kimlik fotokopisi, onaylı öğrenci belgesi ve transkriptinizi başvuru formuna eklemeyi unutmayınız.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK FAKÜLTEMİZDE DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

1.      Ekte yer alan başvuru formunu bilgisayar ortamında, eksiksiz bir şekilde doldurup, çıktısını alarak imzalayınız.

2.      Fakültemizde özel öğrenci olarak ders alabileceğinizi gösteren Üniversitenizden/Fakültenizden almış olduğunuz senato/fakülte yönetim kurulu kararını başvuru formuna eklemeyi unutmayınız.

3.      Siirt Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesince geçerli kabul edilen mazeretinize ilişkin belgelerinizi başvuru formuna eklemeyi unutmayınız.

4.      Disiplin cezası almadığınıza dair belgeyi (öğrenci belgesi veya transkriptinizde bu bilgi varsa ayrıca bir belge verilmesine gerek yoktur.) kimlik fotokopisi, onaylı öğrenci belgesi ve transkriptinizi başvuru formuna eklemeyi unutmayınız.

 Özel Öğrenci Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Özel Öğrenci İntibak Formu İçin Tıklayınız.

Siirt Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi İçin Tıklayınız.

MAHMUT ERDOĞAN
Güncelleme : 5.11.2020 12:35:08