Etkinlikler

Öğrenci Merkezli Ders Programı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ MERKEZLİ DERS PROGRAMI SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI 

1.      Dersler öğretim elemanları tarafından birden fazla grupta açılacaktır. Böylelikle öğrencilerimize aynı dersi farklı zamanlarda alabilme olanağı tanınmış olacaktır.

2.      Bu sistemle birlikte;

a.       Seçmeli derslerde öğrencinin kendi tercihlerine uygun dersleri seçebilme,

b.      Zorunlu derslerde öğrencinin dersin programdaki yeri ve zamanına göre tercihte bulunabilme,

c.       Ortak seçmeli derslerde ise öğrencinin öğretim elemanı tercihinde bulunabilme olanağı sağlanmış olacaktır.

3.      Bu sistemle birlikte her öğrenci otomasyon sisteminde kendisine ait esnek bir ders programı belirleyebilecektir. Söz konusu programı her bir dersi seçtikten sonra öğrenci kendi öğrenci otomasyon sayfası üzerinden kontrol edebilecektir. Bu şekilde ders seçimlerinde oluşabilecek olası çakışmalar görülebilecek ve düzeltilebilecektir. 

4.      Ders kaydı sırasında öncelikle alan derslerinin, daha sonra seçmeli derslerin ve en son olarak da ortak derslerin seçilmesi uygun program oluşturmada öğrencilere kolaylık sağlayacaktır. Zorunlu derslerde grup ve öğretim elemanı seçeneği daha sınırlı olduğundan, olası çakışmalarda değişikliklerin ortak dersler üzerinden yapılması daha uygundur.

5.      Ders seçimleri danışmanlar tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Ders seçim haftasında danışmanların ulaşılabilir olması için Bölüm Başkanlıkları tarafından gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

6.      Ders seçiminde bulunmayan öğrenciler ile ders seçimlerinde problem yaşayan (eksik ders seçimi, derslerin çakışması, vb.) öğrenciler mazeretli ders kayıt haftası süresince danışmanları aracılığıyla Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ders kayıtlarını yenileyebileceklerdir.

7.      Öğrenci tarafından oluşturulan ve danışman tarafından onaylanan ders programı mazeretli ders kayıt haftasından sonra (eğitim öğretimin ikinci haftasının sonuna kadar) herhangi bir gerekçe ile değiştirilmeyecektir. Öğrencilerin ders seçimlerinde yaşanacak çakışmalar devam zorunluluğu gerektiren derslere ait ise öğrenci, bu derslerden birinden başarısız sayılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ŞAHIN SOLAK
Güncelleme : 1.04.2021 15:53:18