Etkinlikler

Fakültemizde “Üniversitede Yaşam” Konulu Oryantasyon Programı Düzenlendi

Fakültemizde 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılında yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine yönelik “Üniversitede Yaşam” konulu oryantasyon programı düzenledi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda öğrencilere üniversitedeki akademik ve sosyal yaşam hakkında çeşitli birimler tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Düzenlenen eğitim programına Eğitim Fakültesi akademik ve idari personeli ve üniversitenin çeşitli birim temsilcileri katıldı. Program,  Eğitim Fakültesi ile ilgili kısa tanıtım filminin gösterimi ve Rektör Prof. Dr. Murat Erman’ın öğrencilere yönelik Siirt Üniversitesi ailesi arasına katılmaları ile ilgili hoş geldiniz ve başarı dilekleri mesajının iletilmesiyle başladı. Eğitim Fakültesi Dekanı adına Doç. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu yaptığı konuşmada öğrencilere, programın amacı, üniversite yaşamı ve anlamı hakkında açıklamalar yaptı. Programın amacının üniversite yaşamını çeşitli boyutlarıyla tanıtarak,  öğrencilerin karşılaşma olasılığı olan konular hakkında önceden bilgi sahibi olmaları ve kendilerini ona göre hazırlamaları olduğunu belirten Memduhoğlu şunları ifade etti “Üniversal kurumlar olarak üniversiteler, evrensel ve bilimsel düşünüşün kazanıldığı kurumlardır. Akademiye katılanların dünyaya daha geniş perspektiften bakmaları, hayata ve olaylara dair daha geniş okumalar yapmaları beklenir. Bu sadece derslerle kazanılmaz. Çok yönlü ve dinamik olan üniversite yaşamının, kendine özgü sosyal, kültürel ve sanatsal boyutları vardır. Derslerinizi önemsemenizin yanı sıra üniversite yaşamının sunduğu bilimsel, sosyal, sanatsal imkanlardan ve sunduğu fırsatlardan yararlanmanız önemlidir. Öğrenci topluluklarına, kulüplere, bilimsel etkinliklere, sanatsal faaliyetlere katılmaya, toplumsal sorumluluk projelerinde yer almaya gayret edin”. Memduhoğlu, öğrencilere evrenseli yakalamaya çalışırken yerellikten kopmadan, bu toplumun değerlerini, bu coğrafyanın gerçeklerini, ailelerinin kendilerinden beklentilerini unutmadan hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Programda Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, Siirt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, Kütüphane Daire Başkanlığı, Erasmus ve Farabi Koordinatörlükleri ve Uzaktan Eğitim Merkezi yetkilileri kendi alanları ile ilgili öğrencilere bilgilendirme sunumları yaptı. Her birimin sunumu sonrasında konuya ilişkin öğrencilerin soruları cevaplandı, eleştiri ve beklentileri ilgili birim tarafından not edildi. Daha sonra tüm bölüm başkanları, bölümleri hakkında kısa bilgilendirmeler yaparak öğretim elemanlarını tanıttı.

Programa katılan öğrenciler ve öğretim elemanları, program kapsamında özellikle öğrencilerin çok muhatap olacağı farklı birimlerin yer almasının ve bunların hizmetleri hakkında sunum yapmalarının öğrencilere üniversite yaşamını çok yönlü olarak farklı yönleriyle tanıtma imkanı sağladığını; yurt, barınma ve beslenme hizmeti, ders seçimi, sınavlar ve ders geçme sistemi, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılım imkanları, kulüp faaliyetleri, uzaktan eğitim ders sistemi, kütüphane hizmetlerinden yararlanma, yurtiçi ve yurtdışı değişim programları, danışmanlık uygulaması gibi konularda öğrencilerin bilgilenmelerini ve karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlara hazırlıklı olmalarını sağlayacağını belirttiler.  Program öğrencilerle yapılan kokteylin ardından sona erdi.

Eğitim Fakültesi
19.10.2017