Etkinlikler

Halkla İlişkiler Ve Sosyal Medya Politikamız

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL MEDYA POLİTİKASI

 

Fakültemizin öğrencileri başta olmak üzere diğer iç ve dış paydaşlarımızın Fakültemiz hakkında doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla Fakültemizin dışarıya açılan penceresi olan web sayfası ve sosyal medya hesaplarının kullanılmasına ilişkin olarak halkla ilişkiler ve sosyal medya politikasının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Üniversitemizin belirlemiş olduğu Siirt Üniversitesi Dijital Medya Paylaşım Politikasında belirtilen esasların yanı sıra Eğitim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Politikamız aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

 

1.      Fakültenin halkla ilişkiler ve sosyal medya işlemlerinin koordinasyonu Dekan tarafından görevlendirilen bir dekan yardımcısının sorumluluğunda yürütülür.

2.      Fakültemiz web sayfası için bir Fakülte koordinatörünün başkanlığında her bir bölümün temsilcisinin yer aldığı Fakülte Web Sayfası Koordinatörlüğü oluşturulacaktır.

Fakülte Koordinatörü aşağıdaki işlemlerden sorumludur.

·         Fakültenin web sayfasının tasarımından, bilgilerin doğru ve güncel olmasından,

·         Fakültenin duyuru ve etkinliklerinin zamanında web sayfasında ilan edilmesinden,

·         Görevden ayrılan ve göreve başlayan personelin kayıtlarını güncellemekten,

·         Fakülte web sayfasının aylık periyodlarla kontrol edilip güncellenmesinden,

·         Bölüm ile anabilim dalı başkanlıkları web sayfalarının periyodik olarak kontrol edilip içeriklerinin güncel ve bilgilerin doğru tutulmasını sağlamaktan sorumludur.

·         Fakülte Koordinatörü her eğitim öğretim yılı sonunda en geç temmuzun ilk haftasında web sayfası için konuya ilişkin görüş ve önerilerinin de yer aldığı bir GZFT Raporu hazırlayarak ilgili dekan yardımcısına sunar.

Bölüm temsilcileri aşağıdaki işlemlerden sorumludur.

·         İlgili bölüm ve bölüme bağlı anabilim dalı başkanlarının bilgisi dâhilinde temsilcisi oldukları bölüm ve anabilim dalı sayfalarının içeriklerinin doğru ve bilgilerinin güncel tutulmasından sorumludurlar.

3.      Fakültemizin sosyal medya hesaplarının kullanımı ve kontrolü için iki öğretim elemanı görevlendirilecektir. Bu öğretim elemanları,

·         İlgili dekan yardımcısının bilgisi dâhilinde Fakülte için açılan sosyal medya hesaplarında (Facebook: siirtegitimfakultesi / Instagram: siirt_egitim / Twitter: EgitimSiirt) Fakülteyle ilgili güncel ve doğru bilgilerin paylaşılmasından,

·         Bu platformlarda Fakülteyle ilgili sorulan sorulara cevap vermekten,

·         Gerekirse yeni sosyal medya hesaplarının açılması ve işletilmesinden sorumludurlar.

·         Sosyal medya ekibi ger eğitim öğretim döneminin son gününü takip eden bir ay içerisinde sosyal medya hesapları için konuya ilişkin görüş ve önerilerinin de yer aldığı bir GZFT Raporu hazırlayarak ilgili dekan yardımcısına sunar

4.      Fakültemizle ilgili dilek, şikâyet ve önerilerin alındığı egitiminfo@siirt.edu.tr elektronik posta adresimize gelen mesajların kontrolü ve gerekli cevapların verilmesini koordine etmek üzere bir öğretim elemanı görevlendirilecektir. Bu öğretim elemanı

·         egitiminfo@siirt.edu.tr elektronik posta adresine gelen mesajların günlük olarak okunmasından,

·         Mesajın içeriğine göre; mesajda belirtilen iş ve işlemleri yürüten ilgili birime mesajı ileterek, ilgili birimden almış olduğu cevabı başvurana iletmekten sorumludur.

·         Elektronik posta sorumlusu her eğitim öğretim yılı sonunda en geç temmuzun ilk haftasında web sayfası için konuya ilişkin görüş ve önerilerinin de yer aldığı bir GZFT Raporu hazırlayarak ilgili dekan yardımcısına sunar.

5.      Fakültenin halkla ilişkiler ve sosyal medya işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olan görevliler, işleri yürütürken Siirt Üniversitesi Dijital Medya Paylaşım Politikasında belirtilen esaslara uygun hareket edeceklerdir.

6.      Görevliler Fakültenin web sayfası ve sosyal medya hesapları ile elektronik posta adresi aracılığıyla paylaşılan bütün içeriklerde Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen veri paylaşma ilkelerine dikkat edeceklerdir.

7.     Fakültenin web sayfası ve sosyal medya hesapları ile elektronik posta adresi aracılığıyla paylaşılan içerikler bilgilendirme amaçlı olup yürürlükteki herhangi bir mevzuata aykırılığın bulunması halinde mevzuat hükümlerine göre hareket edilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ŞAHIN SOLAK
Güncelleme : 4.06.2021 14:53:20