Etkinlikler

Genel Bilgiler

Fakültemiz 1967-1976 yılları arasında Kız İlköğretmen Okulu olarak faaliyet göstermiş, 1976-1977 Eğitim ve Öğretim yılında 2 yıllık Eğitim enstitüsü olarak Eğitim Fakültesine bağlanmış, 1982 yılında 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlanmış ve Siirt Eğitim Yüksekokulu adını almıştır. Yüksekokulumuzun amacı İlköğretim ihtiyacı olan sınıf öğretmenlerini yetiştirmektir. Daha önceleri 2 yıl olan öğretim süresi; 1989-1990 öğretim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmıştır. 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dicle Üniversitesine bağlanan Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığından devralınan binalarda eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. 4 yıllık Yüksekokul olarak sınıf öğretmenliği alanında öğretmen yetiştiren birimimiz, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla Siirt Eğitim Fakültesi adını almıştır. 17.01.1996 tarih ve 1 sayılı oturumunda Üniversitemizin almış olduğu kararla Fakültemizin ikinci öğretimi Sınıf Öğretmenliği Bölümü eğitim ve öğretime açılmıştır. Yine Fakültemiz bünyesinde, İlköğretim Matematik Öğretmenliği İkinci Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 28.05.1998 tarih ve 7 sayılı oturumunda Üniversitemizin Senato Kararıyla eğitim ve öğretime açılmıştır. 


Fakültemiz, 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5662 No'lu Kanun'un, 75. EK MADDE'si ile kurulan Siirt Üniversitesi'ne bağlanarak, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi ismi ile hizmet vermektedir

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ŞAHIN SOLAK
Güncelleme : 2.08.2021 12:57:45