Etkinlikler

E-İmzalı Belge İşlemleri


Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Daire Başkanlığının 13.10.2020 tarih ve 39370 sayılı yazısı gereğince;
Güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ve fiziki veya elektronik ortamda merciine ibraz edilen doğrulanabilir belgeler için başkaca herhangi bir kurum onayı, merciinden doğrudan alınmış aslı-fotokopisi vs. istenmeyecek, sistemde sunulan belgelerin doğruluğu esas kabul edilecek, ilgili merciinden doğrudan alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere göre işlem yapılacaktır.

Söz konusu yazıya istinaden Fakültemizden alınmış olan elektronik imzalı belgeler için ayrıca ıslak imzalı belge verilmemektedir.


İlgi yazıya ulaşmak için tıklayınız.
MAHMUT ERDOĞAN
Güncelleme : 28.06.2022 14:22:21