Etkinlikler

2019-2020 Pedagojik Formasyon Eğitimi Yedek ve Ek Kontenjan Listeleri

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YEDEK VE EK KONTENJAN PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI

YEDEK KONTENJAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.  Siirt Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve diğer üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan / mezun olan ve Pedagojik formasyon eğitimini almaya hak kazanıp ilk taksidini yatıran adaylar "Kaydı Kesinleşen Adaylar"  listesinde verilmiştir.

2.    Kayıt ücretini yatırdığı halde ismi "Kaydı kesinleşen Adaylar" listesinde çıkmayan öğrenciler 07.10. 2019 - 11. 10. 2019 tarihleri arasında itiraz edebileceklerdir.

3.   23 Temmuz 2019'da başlayan ilk başvurularda pedagojik formasyon eğitimini almaya hak kazandığı halde kayıt ücretini yatırmayan öğrencilerin yerine Siirt ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki kadrolu öğretmen sayısı dikkate alınarak  yedekte kalan adaylar pedagojik formasyon eğitimini almaya hak kazanmışlardır. Bu adaylar 07.10. 2019 - 11. 10. 2019 tarihleri arasında kayıt ücretini yatırarak belgelerini Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon birimine elden teslim edeceklerdir.

4.  Siirt ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki kadrolu öğretmen sayısı yetmediğinden dolayı Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Sosyal Hizmetler, İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Acil Yardım Afet Yönetimi branşlarında herhangi bir yedek ve ek kontenjandan öğrenci alınmayacaktır. 

 

EK KONTENJAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.       Programa Siirt Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve diğer üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler ile mezun öğrenciler başvurabilecektir.

2.       Siirt ve Batman Üniversitesi’nden başvuran öğrencilerin tamamı; diğer üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler ise aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjana göre programa alınacaklardır.

3.       Başvurular 07 Ekim 2019'da başlayıp 11 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecktir.

4.       Ek Kontenjana Siirt ve Batman Üniversitesi’nden başvuran öğrenciler 07 Ekim 2019 Pazartesi gününden itibaren kayıt ücretini yatırarak belgelerini elden tesim edebileceklerdir.

5.       Başvurular aşağıdaki yerlere yapılacaktır

Siirt Üniversitesi ve Diğer Üniversitelerden başvuran öğrenciler: Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü Eğitim Fakültesi A Blok  Bölüm Sekreterliği

6.       Batman Üniversitesi Öğrencileri: Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Birimi.

7.       Kargo, posta email veya faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8.       Siirt ve Batman Üniversitesi’nden başvuran öğrencilerin tamamı herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan pedagojik formasyon eğitimi programına alınacaktır. Diğer üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin başvuru değerlendirmeleri not üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.  Buna göre mezun öğrenciler için diploma notu; öğrenciliği devam edenler için de Transkript Not Ortalaması (GANO)  esas alınacaktır. Not ortalamaları sisteme 100’lük not sistemi esas alınarak girilecektir. Transkriptlerdeki not ortalamaları 100'lük sisteme göre olmayan adaylar kendi üniversitelerinin 100’lük dönüşüm tablosunu kullanabileceklerdir. Kendi Üniversitelerinin 100’lük dönüşüm tablosuna ulaşamayanlar YÖK’ün 100’lük Dönüşüm Tablosunu esas alarak sisteme not ortalamalarını yükleyeceklerdir.

9.       Sonuçlara itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonraki 5 iş günü içinde yapılacaktır. Daha sonraki itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.    1. Dönem Dersleri Kasım 2019 'da başlayacaktır.  Siirt grubunun dersleri Kezer Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Batman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler için, buradan programa yeterli sayıda kayıt olması ve Batman Üniversitesi Rektörlüğünün onay vermesi durumunda dersler Batman Üniversitesi’nin şehir merkezindeki kampüsünde hafta sonları gerçekleştirilecektir. Batman Üniversitesi öğrencilerince yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde dersler Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü’nde hafta sonu gerçekleştirilecektir. Teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

11.    Pedagojik formasyon eğitimi sertifika Programı Siirt Grubu için hafta içi akşam (Pazartesi-Salı-Çarşamba) ve Batman grubu için hafta sonu (Cumartesi-Pazar)  günleri gerçekleştirilecektir.

12.    YÖK'ün belirlemiş olduğu esaslara göre Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının 1. Dönemi Kasım 2019 - Ocak 2020 arasında, 2. dönemi Şubat 2020 - Haziran 2020 tarihleri arasında olmak üzere toplam iki dönem halinde uygulanacaktır.

13.    Boş kalan kontenjanlar arasında aktarma yapma yetkisi Siirt Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimine aittir.

14.    Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına daha önceden kayıt yaptırmış ve çeşitli sebeplerle kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler ve aldığı derslerden başarısız olmuş öğrenciler kayıt yenilemelerini bizzat Eğitim Fakültesi Dekanlığında yapacaklardır. Bu öğrencilerin ön başvuru yapmalarına gerek yoktur. 

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ  YEDEK VE EK KONTENJAN BAŞVURU TAKVİMİ

YEDEK KONTENJAN KAYIT ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

07 Ekim 2019 Pazartesi  - 11 Ekim 2019 Cuma

YEDEK KONTENJANA İTİRAZLAR

07 Ekim 2019 Pazartesi  - 11 Ekim 2019 Cuma

 

 

EK KONTENJAN BAŞVURU TARİHLERİ

07 Ekim 2019 Pazartesi  - 11 Ekim 2019 Cuma

BAŞVURU DEĞERLEDİRME SONUCUNUN İLANI

14 Ekim 2019 Pazartesi

EK KONTENJANA İTİRAZLAR

14 Ekim 2019 Pazartesi -18 Ekim 2019 Cuma

EK KONTENJAN KAYIT ÜCRETİ YATIRMA VE BELGE TESLİMİ

14 Ekim 2019 Pazartesi –18 Ekim 2019 Cuma

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI  EK KONTENJANLARI

BRANŞLAR

DİĞER ÜNİV. ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARI

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

KİMYA

8

BELİRLENEN ALANLARDA KOŞULLARI KARŞILAYAN VE BAŞVURAN TÜM 3. VE. 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLARI

BELİRLENEN ALANLARDA KOŞULLARI KARŞILAYAN VE BAŞVURAN TÜM 3. VE. 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLARI

BİYOLOJİ

8

MATEMATİK

8

SANAT TARİHİ / ARKEOLOJİ

4

TARİH

8

COĞRAFYA

8

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

20

BESYO

8

İLAHİYAT

20

İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI/ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK

20

FELSEFE GRUBU (PSİKOLOJİ, FELSEFE, SOSYOLOJİ,

4

FİZİK

4

 RESİM

4

MÜZİK

4

ÇOCUK GELİŞİMİ /OKULÖNCESİ

8

 

 

       NOT: Ek kontenjana sadece yukarıda belirtilen branşlarda okuyan veya branşlardan  mezun olan adaylar  başvurabilecektir. Tabloda belirtilmeyen herhangi bir branştan alım yapılmayacaktır.

 

BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

·        Kesin kayıt işlemleri için ekte yer alan Formasyon Başvuru Formu’nun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması gerekmektedir. Bu çıktı imzalanarak kesin kayıt için Dekanlığa teslim edilecektir.

·        Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Onaylı Diploma Örneği (Aslının ibraz edilmesi koşuluyla "aslı gibidir" onaylı örneği de kabul edilir. Bu işlem aslının ibraz edilmesi koşuluyla başvuru sırasında da yapılabilir)

·        Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

·        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

·        İki Adet Vesikalık Fotoğraf

·        Yüzlük Dönüşüm Tablosu (Not transkript tablosu 4'lük sistemde olan öğrenciler için) 

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI USUL ve ESASLARI

Dersler;

1.      Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Siirt Üniversitesi Pedagojik Formasyon Komisyonu’nun belirleyeceği Akademik takvim doğrultusunda 10-14 hafta işlenecektir.

2.      Derslere devam zorunludur.

3.      “Öğretmenlik Uygulaması” dersi Siirt Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselerde 12 hafta uygulamalı olarak yürütülecektir (Batman Üniversitesi öğrencileri için “Öğretmenlik Uygulaması” dersi Batman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselerde 12 hafta uygulamalı olarak yürütülebilecektir).

 

MUAFİYET

Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemdeki Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir.

Kimler Muafiyet Talebinde Bulunabilir?

Ø  Program kapsamındaki bir veya birkaç dersi daha önce aldığını belgeleyenler (kredi ve içeriğinin örtüşmesi koşuluyla) bu ders/dersler için muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

Ø  Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler Öğretmenlik Uygulaması dersinden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar da bu dersten dersinden muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

Ø  Muafiyet için 18 -24 Kasım 2019 tarihleri arasında başvuru yapılabilir. Pedagojik formasyon komisyonu başvuruları değerlendirip sonuçları 29 Kasım 2019 tarihinde ilan edecektir.

ÜCRETLENDİRME

 

1.      Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti I. ve II. dönem için 1. Taksit 1000 TL, 2. Taksit 1054 TL olmak üzere toplam 2054 TL’dir.

2.      Ödemeler Ziraat Bankası Siirt Şubesi TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 İBAN nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.

3.      Muaf olunan dersler için veya programdan ayrılan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz (Programdan mücbir sebeple ayrılanların durumu için Pedagojik Formasyon Komisyonunun değerlendirmesi esastır)

4.      Sertifika programı katkı payını yatırmayan veya eksik yatıran öğrencilerin programla ilişikleri kesilecektir.

5.      Şehit ve gazi yakınları; durumlarını belirten evrakları ibraz etmeleri halinde program ücreti ödemeyeceklerdir.

6.      Şehit ve Gazi yakını olduğunu belirtip buna dair belgelerini kesin kayıt döneminde teslim etmeyen adaylar şehit ve gazi yakınlarına verilen haklardan yaralanamazlar.

 

ÖDEME TAKVİMİ

GRUP

 

ÜCRET YATIRMA TARİHİ

YATIRILMASI GEREKEN HARÇ BEDELİ

YEDEK KONTENJAN KAYIT ÜCRETİ YATIRMA

1. TAKSİT

07 Ekim 2019 Pazartesi  - 11 Ekim 2019 Cuma

1000 TL

2. TAKSİT

03 Şubat 2020 Pazartesi -14 Şubat 2020 Cuma

1054 TL

 

 

 

 

EK KONTENJAN KAYIT ÜCRETİ YATIRMA

1. TAKSİT

14 Ekim 2019 Pazartesi –18 Ekim 2019 Cuma

1000 TL

2. TAKSİT

03 Şubat 2020 Pazartesi -14 Şubat 2020 Cuma

1054 TL

Taksiti bankaya yatırırken açıklama kısmına kısmına aşağıda belirtilen ibareler yazılmalıdır.

1.      Adı-Soyadı

2.      T.C. Kimlik Numarası

3.      Pedagojik Formasyon Sertifika programı 1. veya 2. Taksidi" olduğunu belirten bir ibare.

 

DİĞER HÜKÜMLER

1.      Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içerisinde başaramamış öğrencilere Siirt Üniversitesi Eğitim-Öğretim Lisans Sınav Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır.

2.      Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılması hakkını doğurmaz.

3.      Programa devam edenler, öğretim ve sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

4.      Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilir. Ayrıca bir ücret iadesi yapılmaz.

5.      Siirt Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğindeki hükümlere göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası” almaya hak kazanır.

6.      Disiplin işlemlerinde; Siirt Üniversitesi Öğrenci Lisans Disiplin Yönetmeliği geçerlidir.

7.      Konuya ilişkin her türlü ilan Siirt Üniversitesi ile gerektiğinde Batman Üniversitesi web sayfalarında yapılacaktır. Adı geçen üniversitelerin web sayfalarında yapılan ilanlar tebliğ mahiyetinde olup ayrıca kişilerin adreslerine bir tebligat gönderilmeyecektir.

8.      Öğrenciler öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında Siirt ve Batman İl merkezlerindeki okullar yetmediğinde her iki ilin ilçelerindeki okullara da gönderilebilecektir.

Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
7.10.2019