Eğitim Fakültesi Çift Anadal Diploma Programları Başvuru İşlemleri

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle fakültemiz öğrencileri için çift anadal programları açılmıştır.
Çift Anadal Programları listesi, başvuru koşulları, kontenjanlar ve başvuru sürecine ilişkin esaslar ektedir.
Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
21.9.2019