Eğitim Fakültesi Ders Muafiyet Talepleri

 ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemizde birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren on beş gün içinde başvurmaları halinde, daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından başarmış oldukları derslerden muaf kabul edilebilir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz

Muafiyet Talep Evrakları:

-Muafiyet Dilekçesi

-Transkript Belgesi: Başvuran öğrencinin daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından , izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile kayıt tarihini gösteren resmi bir belge (fotokopi veya suret kabul edilmez) 

-Ders İçerikleri

Muafiyet Evrak Teslim Tarihi: 05.10.2020/20.10.2020 (Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Muafiyet Başvuruları şahsen veya  kargo yoluyla da Fakültemize ulaştırılabilir. (eposta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Kargo yoluyla gönderilen gönderilerde oluşacak gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.)
 
Not 1 :  Muafiyet başvurusunda bulunulan her dersin AKTS’sinin en az eşdeğer olması ve ders içeriklerinin en az %75 uyumlu olması gerekmektedir.

Not 2 : Covid-19 salgını nedeniyle Fakültemizde fotokopi hizmeti verilmemekte olup evrakların eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Bölüm Sekreterliği Bürosu A Blok 2.Kat 


MAHMUT ERDOĞAN (0484) 212-1111 / 3110
Eğitim Fakültesi
2.10.2020