Eğitim Fakültesi Ders Muafiyeti Başvuruları Duyurusu

ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Fakültemiz programlarının birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerimizin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alarak başarılı oldukları derslerden muaf olmak için 7 Ekim 2019 tarihine kadar ilan ekinde yer alan dilekçe ve eklerini Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi Siirt Üniversitesi Önlisans ve lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır.

İş Akış Sürecine İlişkin Bilgiler

Ders Muafiyeti başvuru tarihleri

23-7 Ekim 2019

Alınan başvuru belgelerinin bölüm başkanlıklarına teslim tarihi

8 Ekim 2019 Salı

Bölüm başkanlıklarının muafiyet sonuçlarını
Dekanlığa teslim etmeleri

11 Ekim 2019 Cuma

Muafiyet sonuçlarının Dekanlık tarafından Üniversitemiz/Fakültemiz web sayfasında ilan edilmesi

14 Ekim 2019 Cuma

Muafiyet sonuçlarına itiraz

14 Ekim 2019-18 Ekim 2019

İtirazların Bölüm Başkanlıklarına teslim tarihi

21 Ekim 2019

İtirazların Bölüm Başkanlıkları tarafından incelenmesi

21 Ekim 2019- 22 Ekim 2019

Bölüm başkanlıklarının itiraz değerlendirme sonuçlarını
Dekanlığa teslim etmeleri

23 Ekim 2019

İtiraz değerlendirme sonuçlarının Dekanlık tarafından Üniversitemiz/Fakültemiz web sayfasında ilan edilmesi

24 Ekim 2019

 

Fakültemiz tarafından ilgili öğrencilere herhangi bir yazı gönderilmeyecek olup sonuca ilişkin muafiyet formları ilgili öğrencinin talebi üzerine kişinin kendisine elden teslim edilecektir. Web sayfasındaki ilan dışında herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Eğitim Fakültesi
24.9.2019
+ Ek