Etkinlikler

Eğitim Fakültesi Paydaşlarıyla Etkileşim Halinde

Mail adresi, web sayfası iletişim platformu ve diğer sosyal medya araçları Fakültemizin paydaşlarıyla hızlı, etkili ve verimli iletişim kurmayı amaçlayan önemli iletişim kanallarımızdır. 
İlgili iletişim kanallarıyla Fakültemiz tarafından bilgilendirme, duyuru ve bilgi paylaşımları yapılmakta ve paydaşlarımızdan alınan geri bildirimlerle sürekli bir etkileşim sağlanmaktadır. Bu etkileşim ile Fakültemiz sürekli bir yenilenme ve iyileştirme faaliyeti yürütmektedir.
Bu kapsamda;
1 Ocak-15 Ekim 2022 tarihleri arasında “egitiminfo”  mail adresi üzerinden 414 adet aksiyon gerçekleştirilmiştir.

Facebook siirtegitimfakultesi  sayfası üzerinden son 3 ayda 21 paylaşım yapılmış ve bu gönderilere 4853 erişimle birlikte 357 etkileşim gerçekleşmiştir.

Instagram siirt_egitim sayfasında son 30 günde 14 paylaşım yapılmış ve bu paylaşımlar 34038 gösterim sayısı ile 1946 hesap tarafından görülmüştür. 1860 takipçi hacmimizden fazla bir etkileşim olduğu gözlenmiştir.

Twitter EgitimSiirt hesabımızda 1 Ocak-15 Ekim 2022 tarihleri arasında 85 tweet atılmış ve toplam 40190 görüntüleme sayısına ulaşılmıştır.

Siirt Üniversitesi İletişim Platformunda 1 Ocak-15 Ekim 2022 tarihleri arasında 105 aksiyon gerçekleştirilerek gelen taleplere cevap verilmiştir.

Sosyal Medya SWOT Analizi
Güçlü Yönlerimiz:
Etkili bir iletişim ortamı sağlayarak olası sıkıntıların önüne geçilebiliyor olması
Öğrencilerin karşılaştığı sorunlara hızlı çözüm getirebiliyor olması
Covid 19 salgınının etkileri göz önünde bulundurulduğunda, sağlık koşullarına engel teşkil etmeden paydaşlarla iletişime geçilebilmesi

Zayıf Yönlerimiz:
Öğrenciler tarafından gelen belli başlı talepler ile hangi birimin ilgileneceği hususunda kesin çizgiler çizilmemiş olması
İlgili mail adresinden öğrencilere dönüş yapan paydaşların mail adresini günlük takip etmemeleri
Mesaj yazanların yazışma üslubuna ilişkin hatalar
Yüz yüze talep edilmesi gereken evraklar ile ilgili öğrenciye yardımcı olunamaması

Fırsatlar:
Yatay geçiş, çift anadal, muafiyet gibi çevirim içi başvurularda ilgili mail adresinin Drive klasörünün başvuru evrakları için kullanılması
Paydaşlarımızla etkili bir iletişim ile sürekli yenilenme ve gelişme imkânı sağlaması

Tehditler:
Günlü evrak taleplerinin gözden kaçması halinde öğrenci mağduriyetine sebebiyet vermesi
Akademik ve idari personele ilişkin şikâyetlerin öğrenci manipülasyonuna açık hale gelmesi ihtimali
Farklı fakülte öğrencilerinin de talep ve şikâyetlerini ilgili mail adresine iletmesi nedeniyle oluşan zaman kaybı
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
18.10.2022