Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Yürütülmesi - Ödev Rapor Teslim Etkinlikleri

Öğretmenlik Uygulaması Dersi

Uzaktan eğitim sürecinde Öğretmenlik Uygulaması Dersi kapsamında yapılacak etkinliklerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1. ve 2. Sıradaki etkinlikler, bütün öğretim elemanları tarafından öğrencilere ortak olarak uygulanacak, diğer etkinliklerden 3 tanesi seçilerek toplamda 5 etkinlik olacak şekilde uzaktan eğitim sürecinde işlenecektir.

Öğrenci raporları haftalık olarak veya öğretim elemanları tarafından belirlenen tarihlerde uzaktan eğitim sistemine yüklenecek ve öğretim elemanı tarafından değerlendirilecektir. Toplanan ödevlerin vize ve final içerisindeki oranları öğretim elemanına bırakılmıştır.

Ortak Etkinlikler

Çalışmanın Adı

Açıklama

1. Ders Planı Hazırlama

Öğretmen adayı ....Sınıf seviyesinde bir kazanım için öğretim elemanı tarafından belirlenen yönteme göre ders planı hazırlayacaktır. 

Hazırlanacak ders planları için kazanımlar müfredat.meb.gov.tr adresindeki ilgili öğretim programından, öğretmen adayının öğretmenlik yapacağı seviyeye göre seçilecektir.

Öğretim elemanları isterse, ders planlarının sanal sınıf ortamında veya video ders anlatımı şeklinde öğretmen adayları tarafından sunumunu da yaptırabilir.

2. Yazılı sınav hazırlama / e-okul işlemler

Öğretmen adayı öğretim elemanın belirlediği bir konuda yeni nesil olarak bilinen sorulara göre (klasik, boşluk doldurma ve test gibi farklı soru tiplerinden oluşan bir yazılı sınav ve cevap anahtarı hazırlayacaktır. 

Öğretmen adayı e-okul işlemleri hakkında bilgi toplayacak. Sınav sonuçlarını e-okul sistemi üzerinden nasıl sisteme yükleyeceğini belirtecektir.

Seçmeli Etkinlikler

1. Ders kritiğinin yapılması

Öğretmen adayları okullarda daha önce yapmış oldukları derslere ait olmak üzere bir ders kritiği raporu hazırlayacaklardır. Raporda hangi öğretim yöntemini, hangi materyali kullandığını hangi kazanımları ne şekilde öğrenciye verdiğini özellikle vurgulamalı ve yaptıklarının kritiğini yapmalıdır

2. Öğrenci ve öğrenme süreçleri gözlemi

Öğretmen adayı staj uygulamasına devam ettiği süreçte öğrenciler ve öğrenme süreçleri üzerine yaptığı gözlemleri rapor halinde sunacaktır.

3. Ders kitabı incelemesi

Öğretmen adayı öğretim elemanı tarafından kendisinden herhangi seviyedeki bir ders kitabının incelemesini yapacak ve rapor halinde sunacaktır. Bu aşamada Ders Kitabı inceleme rubrikleri kullanılabilir.

4. Akademik yayın incelemesi

Öğretmen adayı, öğretmenlik uygulaması konusunda veya öğretim elemanın belirlediği konuda yayınlanmış en az iki makaleyi inceleyecektir. Makale özetleri rapor olarak öğretim elemanın gönderilecektir.

5. Ders Planı Hazırlama

Öğretmen adayı ....Sınıf seviyesinde bir kazanım için öğretim elemanı tarafından belirlenen yönteme göre ders planı hazırlayacaktır.

6. Serbest Zaman Etkinliği Tasarlama

Öğretmen adayı uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler tarafından yapılabilecek bir etkinlik tasarlayarak rapor halinde sunacaktır.

Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
16.4.2020