Etkinlikler

Pedagojik Formasyon Eğitimi 1. Dönem Ders Programı ve Şube Listeleri

2022-2023 Pedagojik Formasyon Eğitimi 1.Dönem Siirt ve Batman grupları ders programları ve şubeler için hazırlanan listeler ekte sunulmuştur.

1- Dersler daha önce ilan edilen akademik takvime uygun bir şekilde cumartesi günleri işlenecektir.

2- Batmandaki dersler Batman Üniversitesi Raman Kampüsü Vadi Park Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki ders programında belirtilen dersliklerde yürütülecektir.

3- Siirt'teki dersler Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü Eğitim Fakültesi B Bloktaki ders programında belirtilen dersliklerde yürütülecektir.

4- Öğretmenlik uygulaması okul ve öğrenci listeleri web sitemizde önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

5- Ders muafiyeti ile ilgili başvuru tarihi ve süreci web sitemizde önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Eğitim Fakültesi
28.9.2022