Pedagojik Formasyon Eğitimi 2. Dönem Dersleri İçin Muafiyet Duyurusu

Muafiyet başvuruları Sınıf Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme, Özel Öğretim Yöntemleri ve Rehberlik dersleri için alınacaktır.

Başvuru Evrakları;

1-Dilekçe (Duyuru ekinde sunulmuştur.)

2-Muafiyet talebinde bulunulan ders için transkript belgesi ve ders içerikleri

Başvuru Yeri ve Tarihi;

Pedagojik Formasyon Eğitimi Siirt Gurubu öğrencileri başvurularını Arş. Gör. Nuri TÜRK’e, Batman Gurubu öğrencileri ise Dr. Öğrt. Üyesi Yunus HASTUNÇ’’a  22 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru belgelerini teslim edebilecektir.

Posta, fax, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Pedagojik Formasyon komisyonu başvuruları değerlendirir ve ilan eder.

Eğitim Fakültesi
13.9.2019
+ Ek