Pedagojik Formasyon Eğitimi 2. Ek Kontenjan Değerlendirme Sonucu

Pedagojik formasyon eğitimi ek kontenjan değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

EK KONTENJANA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.      Ek Kontenjana başvuran öğrencilerin tamamı pedagojik formasyon eğitimini almaya hak kazanmışlardır. Kayıt ücretinin 1. taksitini en geç 08 Kasım 2019 tarihine kadar yatırmaları gerekir. Aksi takdirde eğitim hakkını kaybedeceklerdir.

 Başvuru sonucuna itirazlar da 08 Kasım 2019 tarihine yapılabilir.

  ÜCRETLENDİRME

 1.      Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti I. ve II. dönem için 1. Taksit 1000 TL, 2. Taksit 1054 TL olmak üzere toplam 2054 TL’dir.

2.      Ödemeler Ziraat Bankası Siirt Şubesi TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 İBAN nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.

3.      Muaf olunan dersler için veya programdan ayrılan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz (Programdan mücbir sebeple ayrılanların durumu için Pedagojik Formasyon Komisyonunun değerlendirmesi esastır)

4.      Sertifika programı katkı payını yatırmayan veya eksik yatıran öğrencilerin programla ilişikleri kesilecektir.

5.      Şehit ve gazi yakınları; durumlarını belirten evrakları ibraz etmeleri halinde program ücreti ödemeyeceklerdir.

6.      Şehit ve Gazi yakını olduğunu belirtip buna dair belgelerini kesin kayıt döneminde teslim etmeyen adaylar şehit ve gazi yakınlarına verilen haklardan yararlanamazlar.

 Ekteki tabloda başvuran öğrencilerin isimleri belirtilmiştir.

Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
6.11.2019
+ Ek