PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2019- 2020 Öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimine başvuru yapan ve kayıt- ödeme süreci devam eden yeni öğrencilerin dikkatine;
Pedagojik formasyon eğitimi programı bir sertifika programı olup bu program sonucunda verilen sertifikanın öğretmenlik başvurularında bir koşul olarak dikkate alınıp alınmaması hususu tamamen Milli Eğitim Bakanlığı’nın takdirindedir. 
Bu konuda Üniversitemiz ve Fakültemizin herhangi bir taahhüdü ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Arş. Gör. Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
20.9.2019