Etkinlikler

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ek Kontenjanı İle İlgili Duyuru

Siirt Üniversitesi, Batman Üniversitesi öğrencileri ile mezunları ve diğer üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan / mezun olan ancak Pedagojik Formasyon Eğitimine başvuruyu kaçırmış olanlar için son ek bir kontenjan dâhilinde başvuru alınacaktır. Buna ilişkin açıklama aşağıdaki şekildedir.

1.       Siirt ve Batman Üniversitesi’nden aşağıdaki tabloda belirtilen branşlardan başvuran öğrencilerin tamamı; diğer üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile mezun öğrencileri de aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjana göre programa alınacaklardır.

2.       Başvurular 31 Ekim 2019'da başlayıp 04 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecektir.

3.       Ek Kontenjana Siirt ve Batman Üniversitesi’nden başvuran öğrenciler 31 Ekim 2019 Perşembe gününden itibaren kayıt ücretini yatırarak belgelerini elden tesim edebileceklerdir.

4.       Başvurular sadece Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü Eğitim Fakültesi A Bloktaki Bölüm Sekreterliğine yapılabilecektir.

5.       Kargo, posta, e-posta veya faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6.       Siirt ve Batman Üniversitesi’nden ek kontenjan tablosunda yer alan branşlardan başvuran öğrencilerin tamamı herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan pedagojik formasyon eğitimi programına alınacaktır. Diğer üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin başvuru değerlendirmeleri not üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.  Buna göre mezun öğrenciler için diploma notu; öğrenciliği devam edenler için de Transkript Not Ortalaması (GANO)  esas alınacaktır. Not ortalamaları sisteme 100’lük not sistemi esas alınarak girilecektir. Transkriptlerdeki not ortalamaları 100'lük sisteme göre olmayan adaylar kendi üniversitelerinin 100’lük dönüşüm tablosunu kullanabileceklerdir. Kendi Üniversitelerinin 100’lük dönüşüm tablosuna ulaşamayanlar YÖK’ün 100’lük Dönüşüm Tablosunu esas alarak sisteme not ortalamalarını yükleyeceklerdir.

7.       Sonuçlara itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonraki 3 iş günü içinde yapılacaktır. Daha sonraki itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       1. Dönem Dersleri Kasım 2019 'da başlayacaktır.  Siirt grubunun dersleri Kezer Kampüsünde gerçekleştirilecektirTeorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

9.       Pedagojik formasyon eğitimi sertifika Programı Siirt Grubu için hafta içi akşam (Pazartesi-Salı-Çarşamba) ve Batman grubu için hafta sonu (Cumartesi-Pazar)  günleri gerçekleştirilecektir.

10.    YÖK'ün belirlemiş olduğu esaslara göre Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının 1. Dönemi Kasım 2019 - Ocak 2020 arasında, 2. dönemi Şubat 2020 - Haziran 2020 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde uygulanacaktır.

11.    Siirt Üniversitesi Eğitim Faikültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına daha önceden kayıt yaptırmış ve çeşitli sebeplerle kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler ve aldığı derslerden başarısız olmuş öğrenciler kayıt yenilemelerini bizzat Eğitim Fakültesi Dekanlığında yapacaklardır. Bu öğrencilerin ön başvuru yapmalarına gerek yoktur. 

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI EK KONTENJANLARI

Branşlar

Diğer Üniv. Öğrencileri ve Mezunları

Siirt Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Kimya

4

Belirlenen alanlarda koşulları karşılayan ve başvuran tüm 3. ve. 4. sınıf öğrencileri ile mezunları

Belirlenen alanlarda koşulları karşılayan ve başvuran tüm 3. ve. 4. sınıf öğrencileri ile mezunları

Biyoloji

4

Matematik

4

Sanat Tarihi / Arkeoloji

4

Tarih

4

Coğrafya

4

Türk Dili Ve Edebiyatı

4

Besyo

4

İlahiyat

4

İngiliz Dili Edebiyatı/ İngilizce Mütercim Tercümanlık

4

Felsefe Grubu (Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji)

4

Fizik

4

Resim

4

Müzik

4

Çocuk Gelişim / Okul Öncesi

4

Elektrik Elektronik Müh.

-

NOT: Ek kontenjana sadece yukarıda belirtilen branşlarda okuyan veya bu branşlardan mezun olan adaylar başvurabilecektir. Tabloda belirtilmeyen herhangi bir branştan alım yapılmayacaktır.

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ  EK KONTENJAN BAŞVURU TAKVİMİ

 

 

EK KONTENJAN BAŞVURU TARİHLERİ

31Ekim 2019Perşembe  - 04 Kasım 2019 Pazartesi

BAŞVURU DEĞERLEDİRME SONUCUNUN İLANI

05 Kasım 2019 Salı

EK KONTENJANA İTİRAZLAR

05 Kasım 2019 Salı – 07 Kasım 2019 Perşembe

EK KONTENJAN KAYIT ÜCRETİ YATIRMA VE BELGE TESLİMİ

05 Kasım 2019 Salı – 08 Kasım 2019 Cuma

 

BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

·         Kesin kayıt işlemleri için ekte yer alan Formasyon Başvuru Formu’nun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması gerekmektedir. Bu çıktı imzalanarak kesin kayıt için Dekanlığa teslim edilecektir.

·         Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Onaylı Diploma Örneği (Aslının ibraz edilmesi koşuluyla "aslı gibidir" onaylı örneği de kabul edilir. Bu işlem aslının ibraz edilmesi koşuluyla başvuru sırasında da yapılabilir)

·         Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

·         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

·         İki Adet Vesikalık Fotoğraf

·         Yüzlük Dönüşüm Tablosu (Not transkript tablosu 4'lük sistemde olan öğrenciler için)

                                                                

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI USUL ve ESASLARI

Dersler;

1.      Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Siirt Üniversitesi Pedagojik Formasyon Komisyonu’nun belirleyeceği Akademik takvim doğrultusunda 10-14 hafta işlenecektir.

2.      Derslere devam zorunludur.

3.      “Öğretmenlik Uygulaması” dersi Siirt Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselerde 12 hafta uygulamalı olarak yürütülecektir (Batman Üniversitesi öğrencileri için “Öğretmenlik Uygulaması” dersi Batman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselerde 12 hafta uygulamalı olarak yürütülebilecektir).

4.      İhtiyaç halinde başka il ya da ilçelere, öğretmenlik uygulaması dersi için öğrenci gönderilecektir.

 

MUAFİYET

Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemdeki Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir.

Kimler Muafiyet Talebinde Bulunabilir?

Ø  Program kapsamındaki bir veya birkaç dersi daha önce aldığını belgeleyenler (kredi ve içeriğinin örtüşmesi koşuluyla) bu ders/dersler için muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

Ø  Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler Öğretmenlik Uygulaması dersinden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar da bu dersten dersinden muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

Ø  Muafiyet için 18 -24 Kasım 2019 tarihleri arasında başvuru yapılabilir. Pedagojik formasyon komisyonu başvuruları değerlendirip sonuçları 29 Kasım 2019 tarihinde ilan edecektir.

 

 

ÜCRETLENDİRME

 

1.      Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti I. ve II. dönem için 1. Taksit 1000 TL, 2. Taksit 1054 TL olmak üzere toplam 2054 TL’dir.

2.      Ödemeler Ziraat Bankası Siirt Şubesi TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 İBAN nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.

3.      Muaf olunan dersler için veya programdan ayrılan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz (Programdan mücbir sebeple ayrılanların durumu için Pedagojik Formasyon Komisyonunun değerlendirmesi esastır)

4.      Sertifika programı katkı payını yatırmayan veya eksik yatıran öğrencilerin programla ilişikleri kesilecektir.

5.      Şehit ve gazi yakınları; durumlarını belirten evrakları ibraz etmeleri halinde program ücreti ödemeyeceklerdir.

6.      Şehit ve Gazi yakını olduğunu belirtip buna dair belgelerini kesin kayıt döneminde teslim etmeyen adaylar şehit ve gazi yakınlarına verilen haklardan yaralanamazlar.

7.      Taksiti bankaya yatırırken açıklama kısmına kısmına aşağıda belirtilen ibareler yazılmalıdır.

Adı-Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Pedagojik Formasyon Sertifika programı 1. veya 2. Taksidi" olduğunu belirten bir ibare.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
30.10.2019